Jordbearbejdning

Pløjning – Harvning -Grubning og Tromling

Ingen opgaver er for store eller små.

Pløjning udføres med både 4 og 8 -furet vendeplov. Såning med 6 meter
Väderstad rapid såmaskine. Såning af udlæg og eftersåning af græs-
marker.

Såbedsharve vores såbedsharver er en 8 meter Heva med dobbelt crossboard for at jævne mest optimalt.

Stubhavre udføres med vores 2 stubharver på enten 4 eller 6 meter, hvor der er fuld gennemskæring i en arbejdsdybde fra 5-15 cm. Samtidig kan vi ordne efterafgrøder ved montering af en el spreder på traktoren.

Dybdeharvning udføres med vor 4 meter Horsch Tiger MT med DD pakker. Den kan løsne jorden ned til 30 cm og er forrest monteret med 2 rækker disc, for at få en fuld gennemskæring og god opblanding i det øverste jordlag. Den er udstyret med en luftsåmaskine, som vi anvender til såning af raps og efterafgrøder.

Grubning vi løsner sammenpakket jord med vores 3 tands Kverneland grubber.

Tromling vi pakker jorden efter såning med vores 15 meter store dalbo tromle.