Snerydning

Snekaos på veje og udenomsarealer kan forhindres med indgåelse af

en god entreprise på vintervedligeholdelse, så fremkommeligheden er
sikret, når vejret viser sig fra den mere barske side om vinteren.

Til snerydning kører vi i år med i hvert fald 4 køretøjer påmonteret enten
kost, skrabeblad eller sneslynge.