Rendergravning – læsning m. teleskoplæsser m.v.

– oprensning af grøfter
– dræneopgaver med brug af laser
– udgravning af grunde
– sammenkørsel/stabling af halm og wrap
– afretning af markveje med vejhøvl  

Ved rørnedlægningsarbejder har vi en sandudlægger, som kan nedlæg-
ge sand/grus/sten i en gravet rende -kan evt. udlejes uden fører.